H6

Oproti predchádzajúcemu typu H5 sú H6-ky väčšie. Majú rozmer 64x84 mm.